Tag Archives: Đối tác tài xê

Vinh Danh Shipper Xuất Sắc Nhà VILL Tháng 02 Năm 2023

“Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động.” Sau một tháng giao đơn chăm chỉ, tận tâm các chiến binh áo cam nhà VILL tại các chi nhánh khác nhau của công ty đã gặt hái được thành quả […]