Tag Archives: 10 quán

MỜI BẠN CÙNG TẤM – NHẬN DEAL FREESHIP

Ngày nảy ngày nay, khi Thị Tấm có VILL bên cạnh, nhận Deal, giúp nàng có thể dễ dàng vượt qua mọi kiếp nạn. Chẳng giống như xưa, suốt ngày bị mẹ con Cám ăn hiếp bắt nạt. Làm hết mọi việc nặng nhọc từ việc nhà cho đến chăn trâu cắt cỏ, cứ phải làm […]