Tag Archives: vinh danh

Vinh Danh Shipper Xuất Sắc Nhà VILL Tháng 8.2023

Cùng VILL kết thúc tháng 8, bắt đầu hoạt động vinh danh những chiến binh thầm lặng đã không ngại nắng ngại mưa hoàn thành tốt nhiệm vụ giao đơn đến tay khách hàng. Hãy cùng VILL vinh danh shipper xuất sắc tháng 8 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong một tháng qua. Bằng […]

Vinh Danh Shipper Xuất Sắc Nhà VILL Tháng 4.2023

Một tháng giao đơn miệt mài đã kết thúc. Hôm nay VILL đã tổ chức buổi vinh danh shipper xuất sắc nhà VILL tháng 4.2023. Hoạt động được tổ chức vào mỗi tháng để khen thưởng. Hơn hết là Vinh danh và ghi nhận những đóng góp của các anh. Những anh nằm trong danh […]

Vinh Danh Shipper Xuất Sắc Nhà VILL Tháng 3.2023

Hoạt động vinh danh shipper xuất sắc nhà VILL đã trở thành một truyền thống hàng tháng. Với mục tiêu vinh danh các chiến binh áo cam đã có những thành tựu xuất sắc sau một tháng chạy đơn miệt mài. Hoạt động vinh danh được VILL tổ chức đầu tháng tại các chi nhánh […]

Vinh Danh Shipper Xuất Sắc Nhà VILL Tháng 7.2023

Sau một tháng chăm chỉ giao đơn miệt mài và nỗ lực hết mình, VILL đã ghi nhận những đóng góp của các anh vì thế đã tổ chức một buổi lễ Vinh Danh Shipper Xuất Sắc Nhà VILL Tháng 7 Năm 2023 có thành tích vượt trội đóng góp xuất sắc, hoàn thành mục tiêu […]

Vinh Danh Shipper Xuất Sắc Nhà VILL Tháng 1 Năm 2023

Tháng 1 tháng bắt đầu của năm mới 2023 cũng như là tháng của sự khởi đầu! Hoạt động vinh danh shipper đã được VILL tổ chức và diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tất cả các chiến binh áo cam nhà VILL đã chính thức lăn bánh. Những đơn ship  đầu tiên đầy hứng khởi […]