Tag Archives: Nhân viên xuất sắc

Vinh Danh Shipper Xuất Sắc Nhà VILL Tháng 3.2023

Hoạt động vinh danh shipper xuất sắc nhà VILL đã trở thành một truyền thống hàng tháng. Với mục tiêu vinh danh các chiến binh áo cam đã có những thành tựu xuất sắc sau một tháng chạy đơn miệt mài. Hoạt động vinh danh được VILL tổ chức đầu tháng tại các chi nhánh […]