ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN CHUNG CHO APP VILL

Chào mừng Quý Khách hàng đến với trang thông tin điện tử https://www.vill.vn/ và Ứng dụng VILL của Công ty TNHH VILLSHIP.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Bạn vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện sử dụng Ứng dụng trước khi cài đặt và sử dụng Ứng dụng để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào thông qua Ứng dụng. Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận pháp lý dưới hình thức điện tử giữa Bạn và VILL khi Bạn đã lựa chọn sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng.

Điều khoản sử dụng này và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi VILL tại từng thời điểm tại trang thông tin điện tử https://www.vill.vn/ và/hoặc trên Ứng dụng. VILL bảo lưu quyền được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng và/hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà VILL cho là phù hợp.

Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng và/hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://www.vill.vn/ và/hoặc thông qua Ứng dụng hoặc kể từ thời điểm được VILL thông báo trên trang thông tin điện tử https://www.vill.vn/ và/hoặc Ứng dụng. Bạn nên kiểm tra thường xuyên Điều khoản sử dụng này khi sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng.

Việc sử dụng Ứng dụng và/hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Điều khoản sử dụng sẽ mặc nhiên được coi là Bạn đã chấp thuận và bị ràng buộc đối với Điều khoản sử dụng và những nội dung thay đổi đó.

2. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 • VILL” là Công ty TNHH VILLSHIP hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5801433131 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 15/05/2020;
 • “Điều khoản sử dụng” là Điều khoản và Điều kiện sử dụng Ứng dụng VILL và các sửa đổi, bổ sung của Điều khoản và Điều kiện sử dụng Ứng dụng VILL, các chính sách liên quan đến Dịch vụ, các Quy chế sử dụng dịch vụ, các Quy tắc ứng xử được VILL công bố tại từng thời điểm tại trang thông tin điện tử https://www.vill.vn/ và/hoặc trên Ứng dụng VILL;
 • Dịch vụ” là các dịch vụ vận chuyển do VILL hoặc Đối tác của VILL cung cấp thông qua Ứng dụng;
 • Người dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng dụng để tìm kiếm và/hoặc sử dụng Dịch vụ;
 • Hành khách” nghĩa là bất kỳ người nào trực tiếp sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả Người dùng và người được Người dùng cho phép tìm kiếm và sử dụng Dịch vụ được yêu cầu thông qua Tài khoản Người dùng;
 • Đối tác” là cá nhân hợp tác kinh doanh với VILL, có đủ điều kiện để cung cấp Dịch vụ cho Người dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • “Ứng dụng” là ứng dụng VILL được cài đặt trên thiết bị di động, được quản lý, vận hành bởi VILLSHIP, cho phép Người dùng truy cập để sử dụng Dịch vụ;
 • Tài khoản Người dùng” là tài khoản sử dụng Ứng dụng của Người dùng được thiết lập và kích hoạt trên Ứng dụng;
 • Tài khoản Tài xế” là tài khoản sử dụng Ứng dụng của Đối tác được thiết lập và kích hoạt trên Ứng dụng.

3. CAM KẾT

3.1 Cam kết trong suốt quá trình sử dụng Ứng dụng

Bạn cam kết rằng:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng;
 • Có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng này;
 • Những thông tin cung cấp cho VILL luôn đảm bảo cập nhật, đầy đủ và xác thực;
 • Việc sử dụng Ứng Dụng là để phục vụ cho nhu cầu hợp pháp;
 • Không cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài khoản Người dùng/ Tài khoản Tài xế, bao gồm cả việc chuyển giao Tài khoản Người dùng/ Tài khoản Tài xế hoặc thông tin từ Tài khoản Người dùng/ Tài khoản Tài xế cho bất kỳ người nào khác;
 • Có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo Bạn đã tải đúng Ứng dụng tương thích dành cho thiết bị di động. VILL không chịu trách nhiệm đối với việc Bạn không có một thiết bị tương thích với Ứng dụng. Hoặc đã tải phiên bản Ứng dụng không phù hợp, không tương thích với thiết bị di động của Bạn.

3.2 Cam kết khi sử dụng Dịch vụ

Bằng việc sử dụng Ứng dụng, Bạn đồng ý rằng:

 • Không sử dụng Ứng dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;
 • Để làm phiền, quấy nhiễu người khác hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo;
 • Vi phạm điều cấm của pháp luật hiện hành của Việt Nam;
 • Không sử dụng thông tin của VILL, của Đối tác, của Người dùng cho mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ (nếu bạn là Người dùng) hoặc cung cấp Dịch vụ (nếu bạn là Đối tác);
 • Không thực hiện các hành vi (cố ý hay vô ý) gây tổn hại cho Ứng dụng, tổn hại tới uy tín thương hiệu, tài sản của VILL và/hoặc Đối tác và/hoặc Người dùng;
 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo toàn và bảo mật mật khẩu Tài khoản Người dùng/ Tài khoản Tài xế của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà VILL cung cấp để Bạn sử dụng Ứng dụng;
 • Cung cấp cho VILL bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà VILL có thể yêu cầu vì mục đích thiết lập Tài khoản Người dùng/ Tài khoản Tài xế và cung cấp Dịch vụ;
 • Đồng ý cung cấp thông tin xác thực, thường xuyên duy trì, cập nhật kịp thời và đầy đủ thông tin theo yêu cầu của VILL để cung cấp, sử dụng Dịch vụ để đảm bảo rằng các thông tin này luôn xác thực, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về Bạn là không đúng, không chính xác, thiếu cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì VILL có quyền chấm dứt việc cung cấp, sử dụng Dịch vụ của Bạn tại bất kỳ thời điểm nào cho dù là có hoặc không thông báo;
 • Không được thực hiện các hành vi lừa dối VILL và các hành vi có tính chất tương tự nhằm hưởng lợi bất chính trong bất kỳ sự kiện, hoạt động khuyến mại nào do VILL tiến hành;
 • Không được hủy cuốc xe nhiều lần liên tiếp;
 • VILL có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào Tài khoản Người dùng, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Ứng dụng, mà không ảnh hưởng đến các quyền và chế tài khác của VILL khi VILL cho rằng Bạn có hành vi vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này và/hoặc quy định pháp luật Việt Nam;
 • Khi yêu cầu Dịch vụ thông qua Ứng dụng hoặc khi sử dụng Dịch vụ, Bạn phải tự chi trả cước viễn thông theo chính sách của đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông mà Bạn sử dụng;
 • Việc sử dụng Ứng dụng, Dịch vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng của Bạn sẽ phù hợp và tuân theo chính sách bảo mật thông tin của VILL;
 • Chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của chính Bạn trong khi cung cấp, sử dụng Dịch vụ, và phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn khi cung cấp, sử dụng Dịch vụ;
 • Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho chính bản thân Bạn, Đối tác, VILL, nhân sự của VILL và bất kỳ bên thứ ba nào khi Bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật, Điều khoản sử dụng này.

4. THANH TOÁN

 • Khi Bạn đã hoàn thành việc sử dụng Dịch vụ, Bạn được yêu cầu thanh toán đầy đủ cho Đối tác và VILL bằng cách chọn một trong các phương thức thanh toán có sẵn trên Ứng dụng. Bất kỳ khoản thanh toán nào theo lựa chọn đó sẽ không được hoàn lại.
 • Bạn có thể chọn thanh toán cho Đối tác và VILL để cung cấp Dịch vụ bằng tiền mặt, bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”) hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác có trong Ứng dụng.
 • Nếu Bạn chọn thanh toán bằng Thẻ, Bạn cần đăng ký một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện trên Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng VILL có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của Bạn khi Bạn đăng ký Thẻ lần đầu với VILL cũng như khi Bạn sử dụng Dịch vụ.
 • Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, Bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này.
 • VILL có thể từ chối chấp nhận thanh toán bất kỳ giao dịch nào bằng phương thức Thẻ trên Ứng dụng trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong giao dịch dẫn đến việc tổ chức phát hành Thẻ từ chối thanh toán hoặc khi VILL tin rằng Thẻ đã được sử dụng cho một giao dịch có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi VILL tin rằng Bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này.
 • Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với tổ chức phát hành Thẻ.
 • Khi Bạn là Đối tác, việc thanh toán được thực hiện theo hợp đồng hợp tác giữa Bạn và VILL và các chính sách do VILL ban hành và có hiệu lực tùy từng thời điểm

5. KHUYẾN MẠI

 • VILL có thể đưa ra các khuyến mại với mức giá khác nhau cho bất kỳ khách hàng nào. Các ưu đãi khuyến mại này tuân theo Điều khoản sử dụng này và có thể chỉ có hiệu lực đối với một số Người dùng nhất định như được nêu trong ưu đãi. Bạn có thể quyết định có tham gia chương trình ưu đãi và khuyến mãi hay không.
 • Nếu Bạn quyết định tham gia, Bạn đồng ý rằng khuyến mại:
 • Chỉ có thể được sử dụng bởi đối tượng dự định, với mục đích đã định và theo cách hợp pháp;
 • Không được sao chép, bán hoặc chuyển nhượng theo bất kỳ cách nào hoặc cung cấp cho công chúng, trừ khi được VILL cho phép một cách rõ ràng;
 • Tuân theo các điều khoản cụ thể mà VILL thiết lập cho khuyến mại đó;
 • Không được quy đổi thành tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt;
 • Không có giá trị sử dụng sau ngày hết hạn ghi trong khuyến mại.

6. LI-XĂNG VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • VILL và các bên cấp li-xăng cho VILL (nếu có) quyền sử dụng Sở hữu trí tuệ, nếu Bạn là Đối tác, khi được áp dụng, sẽ cấp cho Bạn li-xăng có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, mang tính cá nhân có giới hạn trong việc sử dụng Ứng dụng vì mục đích cung cấp, sử dụng Dịch vụ trên cơ sở Điều khoản sử dụng này. Bạn chỉ có các quyền sử dụng Sở hữu trí tuệ được cấp trong phạm vi Ứng dụng và Dịch vụ. .
 • Chỉ có VILL và các bên cấp li-xăng cho VILL (nếu có) có quyền sở hữu trí tuệ, quyền liên quan đối với Ứng dụng và/hoặc phần mềm hỗ trợ khác của Ứng dụng. Nội dung của Điều khoản sử dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán, chuyển nhượng/chuyển giao cho Bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Ứng dụng và/hoặc phần mềm hỗ trợ khác hoặc bất kỳ quyền sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của VILL.
 • Khi Hợp đồng hợp tác giữa VILL và Tài Xê chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, Tài Xế không được sử dụng đồng phục, mũ và bất kỳ tài sản nào (dù thuộc sở hữu của Tài Xế) có gắn với tài sản sở hữu trí tuệ của VILL (thương hiệu, logo,…) trong các hoạt động có thể gây nhầm lẫn rằng Tài Xế vẫn đang hợp tác với VILL (ví dụ hoạt động kinh doanh vận tải) hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của VILL.
 • Nội dung của Điều khoản sử dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán, chuyển nhượng/chuyển giao cho Bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với thương hiệu của VILL, logo của VILL, logo của Dịch vụ, logo Ứng dụng.

7. BẢO MẬT

Là người sử dụng, Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến VILL. Bao gồm các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá,… Kể cả các công ty liên kết của VILL, cũng như các thông tin/dữ liệu cá nhân liên quan đến Đối tác/dịch vụ của Đối tác (nếu có). Những thông tin/dữ liệu cá nhân liên quan đến Người dùng mà đã được tiết lộ với Bạn bởi VILL hoặc đại diện của VILL (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Điều khoản sử dụng này) hoặc đã được Bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ VILL hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Điều khoản sử dụng này.

8. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

VILL không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc phát sinh bất kỳ một trách nhiệm nào đối với ộ tin cậy, sự đúng hạn, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp, tính sẵn có, tính chính xác hoặc hoàn thiện của Dịch vụ cung cấp thông qua Ứng dụng, và/hoặc về chế độ ưu đãi/quà tặng.

8.1 Những điều VILL không bảo đảm chắc chắn

 • Ứng dụng, phần mềm hỗ trợ liên quan sẽ hoàn toàn không có lỗi hoặc khiếm khuyết.
 • Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, quà tặng, ưu đãi mà Bạn mua hoặc có được thông qua Ứng dụng sẽ đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu hoặc mong đợi của Bạn.
 • Dịch vụ, Ứng dụng sẽ hoàn toàn đạt yêu cầu hoặc mong đợi của Bạn.
 • Ứng dụng và/hoặc (các) máy chủ mà Ứng dụng hoạt động sẽ không có virus hoặc các thành phần có hại khác.
 • Việc sử dụng Dịch vụ trên Ứng dụng và/hoặc phần mềm hỗ trợ khác sẽ được an toàn, kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc có thể vận hành kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác.

8.2 VILL sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp sau:

Các tổn thất gây ra cho Bạn do không thể truy cập, sử dụng Ứng dụng vì các lý do:

 • Không thể truy cập, sử dụng ứng dụng vì lý do lỗi kết nối mạng Internet.
 • Lỗi phần cứng hoặc phần mềm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.
 • Các tổn thất do lỗi mạng Internet, lỗi máy móc, hay lỗi khi bảo trì hệ thống.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, ưu đãi và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào. Bao gồm các dịch vụ vận tải và/hoặc ưu đãi của bên thứ ba là hoàn toàn thuộc về chính Bạn và Bạn sẽ không kiện đòi VILL dưới bất kỳ hình thức nào.

9. LỖI INTERNET

Dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử. Bao gồm việc thiết bị Bạn sử dụng hoặc Đối tác sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài miền phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động.

VILL sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm với các thiệt hại, tổn thất phát sinh từ những vấn đề này.

10. GIỚI HẠN

Bằng việc đồng ý với Điều khoản sử dụng khi sử dụng Ứng dụng, Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ bồi thường và giữ cho VILL, các bên cấp li-xăng của VILL và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của VILL đó không bị tổn hại bởi mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí và/ hoặc hành động pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc Bạn cung cấp/sử dụng Dịch vụ và/hoặc Ứng dụng trong giao dịch với Đối tác hoặc Người dùng (tùy từng trường hợp, hoặc (b) vi phạm của Bạn đối với bất kỳ Điều khoản sử dụng nào hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào, cho dù có hoặc không được tham chiếu ở đây, hoặc (c) vi phạm của Bạn đối với bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Đối tác hoặc Người dùng phát sinh thông qua việc cung cấp/sử dụng Dịch vụ, hoặc (d) việc Bạn cung cấp/sử dụng hoặc cung cấp/sử dụng sai Dịch vụ và/hoặc Ứng dụng; (e) khi vận hành bất kỳ phương tiện nào để cung cấp Dịch vụ. Để làm rõ, việc xác định thiệt hại và mức bồi thường sẽ căn cứ vào các quy định và nguyên tắc của Bộ Luật Dân sự hiện hành.

11. THÔNG BÁO

VILL có thể gửi thông báo dưới dạng:

 • Một thông báo chung trên trang thông tin điện tử.
 • Trên Ứng dụng.
 • Qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Bạn có trong hồ sơ của VILL.
 • Hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo/thư trả trước.

Thông báo của VILL sẽ được coi là đã gửi tới Bạn:

 • Đối với thư bảo đảm hoặc thư trả trước (sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện).
 • Đối với thư điện tử thì là sau 01 giờ.

Bạn có thể gửi thông báo cho VILL bằng thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử support@vill.vn. Có thể gửi thư qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ Công ty theo thông tin liên hệ được cung cấp trên website/Ứng dụng. Thời điểm thông báo này có hiệu lực là kể từ thời điểm VILL nhận được thông báo.

12. CHUYỂN GIAO

Bạn không được chuyển giao quyền, nghĩa vụ của mình phát sinh theo Điều khoản sử dụng này. Nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của VILL. Bất kỳ hành động cố ý chuyển giao quyền vi phạm mục Điều Khoản này sẽ bị vô hiệu.

VILL có thể chuyển giao quyền, nghĩa vụ của mình phát sinh theo Điều khoản sử dụng này mà không cần sự chấp thuận của Bạn.

13. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 • Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Điều khoản sử dụng, VILL và Bạn sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Nếu tranh chấp vẫn không được giải quyết thì tranh chấp đó sẽ do Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
 • Bất kỳ khiếu nại nào giữa Đối tác và Người dùng phải được giải quyết trực tiếp với nhau.