Trang Mẫu

VILL for Business

Đưa Doanh nghiệp tiến về phía trước

Tối ưu hoá mọi nhu cầu của Doanh nghiệp trên một nền tảng duy nhất

> 4 triệu

chuyến xe Doanh nghiệp mỗi tháng

>188,612 giờ

di chuyển tiết kiệm mỗi tháng

>10 triệu USD

chi phí tiết kiệm mỗi tháng

Dịch vụ Di chuyển

Hỗ trợ doanh nghiệp đặt xe và quản lý hóa đơn di chuyển dễ dàng trên khắp Đông Nam Á.

Tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao năng suất, hiệu quả cho hoạt động Doanh nghiệp.

Trải nghiệm ngay

Dịch vụ Giao hàng

Giải pháp giao nhận tài liệu, bưu phẩm, bưu kiện siêu tốc và thuận tiện

Dễ dàng quản lý và theo dõi đơn hàng lẻ hoặc số lượng lớn theo thời gian thực. Giao hàng siêu tốc với chi phí hợp lý kèm theo bảo hiểm hàng hoá

Trải nghiệm ngay